Strona główna >
Aktualności > Zapraszamy na spotkanie dotyczące wprowadzenia zmian w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008 – 2018”
Aktualności

Zapraszamy na spotkanie dotyczące wprowadzenia zmian w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008 – 2018”

Celem umożliwienia ełckim organizacjom pozarządowym, jednostkom i  instytucjom pozyskiwania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w zakresie polityki społecznej, podjęliśmy działania, zmierzające do dostosowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008 – 2018” do ww. programu.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie robocze, które odbędzie się 10 kwietnia 2015 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Miasta Ełku (sala konferencyjna). Podczas spotkania, uczestnicy będą mogli zgłosić swoje sugestie i potrzeby oraz zaproponować zmiany zapisów Strategii. Aby podnieść efektywność pracy podczas spotkania, uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze „Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008 – 2018” oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Z przyczyn organizacyjnych prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa podczas spotkania do dnia 8 kwietnia 2015 r. tel. 87 732-62-65, 87 732-62-66

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”

DO POBRANIA
  • Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXIX/290/08 Rady Miasta Ełku z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2018"
    pdf (121 KB) | Pobierz
  • "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2018"
    pdf (832 KB) | Pobierz