Polityka Społeczna miasta Ełk

Polityka społeczna w Ełku niosąca aktywną pomoc przy zaangażowaniu społeczności lokalnej, władz i instytucji pozarządowych jest odpowiedzią na realnie istniejące problemy mieszkańców miasta.

Aktualności

Raport z konsultacji społecznych dot. projektu Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Ełku na lata 2024 – 2028

W okresie od 29 czerwca do 8 lipca 2024 r. trwały konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Ełku na lata 2024 – 2028.

Głównym celem konsultacji było zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji i podmiotów do projektu Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Ełku na lata 2024-2028.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym proces konsultacji:

https://bip.elk.warmia.mazury.pl/80/10202/Konsultacje_spoleczne_dotyczace_Programu_Ochrony_Zdrowia_Psychicznego_w_miescie_Elku_na_lata_2024-2028/

Raport z konsultacji społecznych cz.1

Raport z konsultacji społecznych cz.2

Zobacz pozostałe aktualności