Strona główna >
Zapytania ofertowe i konkursy

Zapytania ofertowe i konkursy

obrazek zastępczy - logo Ełku

Zaproszenie do składania ofert na wybór Realizatora: na przeprowadzenie Programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie

czytaj więcej
obrazek zastępczy - logo Ełku

Zaproszenie do składania ofert na wybór realizatora usługi: Przeprowadzenie w 2022 r. szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie miasta Ełku dla dziewczynek w wieku 9-14 lat

czytaj więcej
obrazek zastępczy - logo Ełku

Zaproszenie do składania ofert na wybór realizatora usługi: Prowadzeniena terenie Ełku porad psychiatry dziecięcego w szczególności dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe w terminie od stycznia do grudnia 2022 r.

czytaj więcej
obrazek zastępczy - logo Ełku

Zapytanie ofertowe na Prowadzenie Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej w 2022 r. w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2022

czytaj więcej
obrazek zastępczy - logo Ełku

Zaproszenie do składani ofert na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu mieszkańców Ełku w systemie lecznictwa zamknietego

czytaj więcej
obrazek zastępczy - logo Ełku

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie Poradni Laktacyjnej w 2022 r.

czytaj więcej
obrazek zastępczy - logo Ełku

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie na terenie miasta Ełku Szkoły Rodzenia w 2022 r.

czytaj więcej
obrazek zastępczy - logo Ełku

Ogłoszenie o naborze na prowadzenie spotkań socjoterapeutycznych dla osób z rodzin, w których występują problemy alkoholowe w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021

czytaj więcej
obrazek zastępczy - logo Ełku

Zaproszenie do składania ofert na wybór realizatora usługi: Przeprowadzenie w terminie od października 2021 do grudnia 2021 r. szczepień przeciw grypie dla osób od 60 do 75 roku życia, zamieszkałych na terenie Miasta Ełku

czytaj więcej
obrazek zastępczy - logo Ełku

Zaproszenie do składania ofert na wybór realizatora usługi: Przeprowadzenie w 2021 r. szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie miasta Ełku dziewczynek w wieku 9-14 lat

czytaj więcej