Strona główna >
Aktualności > ROZWÓJ TRANSGRANICZNY INICJATYW SPOŁECZNYCH WSPÓLNIE NA RZECZ RODZIN
Aktualności
ROZWÓJ TRANSGRANICZNY INICJATYW SPOŁECZNYCH WSPÓLNIE NA RZECZ RODZIN

ROZWÓJ TRANSGRANICZNY INICJATYW SPOŁECZNYCH WSPÓLNIE NA RZECZ RODZIN

Od 1 stycznia bieżącego roku Miasto Ełk realizuje z partnerami z litewskich miast Alytus i Varena projekt „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, który współfinansowany jest przez Unię Europejską.

Prezydent Miasta Ełku zaprasza do udziału w projekcie rodziny wielodzietne (3+), rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi, z zaburzeniami psychicznymi, w tym z autyzmem. Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się 20 kwietnia (czwartek) o godzinie 12.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku przy ul. Piłsudskiego 8 (Sala Konferencyjna I piętro, pok. nr 19).

Projekt zawiera szereg działań mających na celu wspieranie rodzin. Najważniejszym z nich jest wdrożenie wspólnego transgranicznego programu Karty Dużej Rodziny. Dzięki niemu posiadacze karty z terenu Ełku, Alytusa i Vareny będą mogły korzystać z ulg i zniżek w miastach partnerskich.

11 czerwca b.r. w Centrum Edukacji Ekologicznej odbędzie się Festiwal Dużych Rodzin, na który zapraszamy mieszkańców miasta, całe rodziny z dziećmi. Do miasta przyjedzie 50 osób, członków dużych rodzin z Litwy.

W ramach projektu wsparciem objęte zostaną także dzieci z zburzeniami psychicznymi, w tym z autyzmem. Zorganizowane zostaną dla nich zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych oraz Integracji Sensorycznej.  Przewidziano także wsparcie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, polegające na poradach indywidualnych udzielanych przez prawnika, psychologa, pedagoga i logopedę.W projekcie udział biorą także przedstawiciele instytucji społecznych, którzy uczestniczą we wspólnych szkoleniach i warsztatach oraz  wizytach studyjnych. Pozwoli im to na wymianę doświadczeń oraz poszerzenie wiedzy z zakresu wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznych. W ramach projektu zostanie zmodernizowany budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wartość działań projektu realizowanych przez Miasto Ełk to 1 689 608, 17 złotych, z czego wydatki inwestycyjne to kwota 1 020 703, 15 złotych, a wydatki nieinwestycyjne to suma 668 905, 02 złotych. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 1 436 166, 94 złotych  czyli 85 procent całej sumy, wkład miasta Ełk to 15 procent całej kwoty, czyli 253 441, 23 złotych.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku znajdujący się przy ul. Piłsudskiego 2, pok 15. Tel: 87 732 62 65.