Strona główna >
Profilaktyka uzależnień > Przeciwdziałanie narkomanii
Profilaktyka uzależnień
Miejska Komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
19-300 Ełk
ul. Piłsudskiego 2
tel. 87 732 62 64

Przeciwdziałanie narkomanii

Przeciwdziałanie narkomanii

„Candis w Ełku”

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Ełku i Stowarzyszenie „ALTERNATYWA” rozpoczęły w styczniu 2016 roku realizację projektu „Candis w Ełku”. Projekt współfinansowany jest ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i z budżetu miasta Ełku. Dzięki dofinansowaniu możliwa była kontynuacja realizacji programu CANDIS w naszym mieście.CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.Program obejmuje 11 sesji trwających 90 min. każda. Realizowane są w ciągu od 2 do 3 miesięcy i mają charakter indywidualnych rozmów z terapeutą. Terapia jest bezpłatna. Program CANDIS jest wdrażany w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Centralnym Instytutem Zdrowia Psychicznego

Uniwersytetu Heidelberga w Mannheim i Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie. Skuteczność programu CANDIS została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie. Zajęcia w ramach terapii prowadzone są przez certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień, którzy odbyli dodatkowo profesjonalne szkolenia uprawniające ich do prowadzenia programu Candis. Terapię w programie CANDIS prowadzi się w kilku etapach.

Etapy terapii:

  • terapia wzmacniająca motywację ma pomóc w rozpoznaniu i wzmocnieniu gotowości pacjenta do zmiany.
  • elementy terapii poznawczo-behawioralnej mają wesprzeć pacjenta w nauczeniu się umiejętności pomagających mu zmienić wzory zachowania związane z używaniem konopi.

Terapia koncentruje się na wyrobieniu zdolności i sprawności, które pomogą w zredukowaniu lub całkowitym zaprzestaniu używania. Jej zakres obejmuje np. strategie radzenia sobie w sytuacjach ryzyka, stwarzających niebezpieczeństwo nawrotów, a także techniki, które pomagają wytrwać w decyzji o zaprzestaniu używania, techniki treningu rozwiązywania problemów mają poprawić skuteczność pacjenta w radzeniu sobie z problemami psychicznymi lub społecznymi, które mogą być zarówno przyczyną jak i skutkiem używania przetworów konopi. Podczas terapii uwzględnia się także inne problemy związane z codziennym życiem, pracą i środowiskiem społecznym,które mogą stanowić przeszkodę w ograniczeniu używania konopi lub rezygnacji z ich używania. Trening rozwiązywania problemów jest dla uczestników terapii wsparciem w ich pokonywaniu.

Cele terapii:

  • rozpoznanie swoich problemów związanych z używaniem konopi,
  • zaakceptowanie terapii i regularne uczestniczenie w leczeniu,
  • dążenie do abstynencji, lub redukcji używania jako najważniejszego celu leczenia,
  • całkowite zaprzestanie lub ograniczenie używania konopi,
  • pozostawanie w abstynencji przy zastosowaniu działań profilaktycznych zapobiegających nawrotom,
  • nauczenie się adekwatnego i skutecznego rozwiązywania problemów psychologicznych i społecznych

Akceptowalnym celem jest zatem zarówno abstynencja, jak i ograniczenie używania marihuany czy innych przetworów konopi.

Realizacja programu: styczeń – grudzień 2016r.
Miejsce realizacji: Poradnia Rodzinna w Ełku, ul. Małeckich 3/32

Więcej informacji o programie CANDIS na stronie www.candisprogram.pl