Strona główna >
Aktualności > Projekt „Ełcki system wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie”
Aktualności

Projekt „Ełcki system wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku realizuje projekt pt. „Ełcki system wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie” współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Edycja 2015.

W ramach projektu przewidziany jest remont i adaptacja pomieszczeń Ośrodka Pomocy  m.in. sali i pomieszczeń na potrzeby indywidualnych konsultacji, spotkań grup roboczych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego.Realizacja przedsięwzięcia  ma na celu przyczynić się realnie do  wzrostu poczucia bezpieczeństwa oraz ograniczania zjawisk przemocy w rodzinie, a tym samym zwiększyć zaufanie do instytucji publicznych. Natomiast nawiązana współpraca pomiędzy jednostkami i podmiotami pozwoli zwiększyć efektywność i skuteczność  podejmowanych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Planowany termin zakończenia projektu to 31.12.2015 r.