Strona główna >
Aktualności > Prezydent Miasta Ełku ogłosił pierwsze otwarte konkursy ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku w roku 2016. Samorząd miasta Ełku co roku zleca organizacjom pozarządowym i pozostałym uprawnionym podmiotom realizację zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Aktualności

Prezydent Miasta Ełku ogłosił pierwsze otwarte konkursy ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku w roku 2016. Samorząd miasta Ełku co roku zleca organizacjom pozarządowym i pozostałym uprawnionym podmiotom realizację zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Prezydent Miasta Ełku ogłosił kolejny otwarty konkurs ofert na realizację zadania samorządu miasta Ełku w roku 2016, tym razem z zakresu ochrony i promocji zdrowia,pomocy społecznej oraz polityki społecznej.

Priorytetowe zadania to:

 • Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:
  • Programy i kampanie edukacyjno-informacyjno-promocyjne.
  • Organizacja akcji, konferencji, seminariów popularyzujących ochronę i promocję zdrowia.
  • Prowadzenie stałych form opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi.
  • Programy, zajęcia, turnusy, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne dla osób chorych i niepełnosprawnych.
  • Poradnictwo specjalistyczne dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin.
   Nabór ofert od 1 grudnia 2015 r. aż do wyczerpania środków budżetowych, nie później jednak niż do 31 października 2016 r.
 • Zadania z zakresu pomocy społecznej:
  • Prowadzenie noclegowni na terenie miasta Ełku.
  • Organizacja pomocy sąsiedzkiej.
   Nabór ofert od 1 do 21 grudnia 2015 r.
 • Zadania z zakresu polityki społecznej:
  • Prowadzenie centrum wspierania sektora pozarządowego oraz aktywnych mieszkańców.
  • Prowadzenie programu regrantingowego.
  • Centrum wolontariatu.
   Nabór ofert od 1 do 21 grudnia 2015 r.

Szczegółowe informacji udziela Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku ul. Małeckich 3, pok. nr 10 (I p.), tel. 87 732 61 85, 86, 87; e-mail: bop@um.elk.pl oraz znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej