Strona główna >
Aktualności > Ogłoszenie PS nr 1 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 2.12.2015 r. o otwartym konkursie ofert na realizację priorytetowych zadań samorządu miasta Ełku w roku 2016 z zakresu profilaktyki uzależnień.
Aktualności

Ogłoszenie PS nr 1 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 2.12.2015 r. o otwartym konkursie ofert na realizację priorytetowych zadań samorządu miasta Ełku w roku 2016 z zakresu profilaktyki uzależnień.

Prezydent Miasta Ełku ogłosił kolejny otwarty konkurs ofert na realizację zadania samorządu miasta Ełku w roku 2016, tym razem z zakresu profilaktyki uzależnień. Najbliższy termin składania ofert mija 31 grudnia 2015 r. Priorytetowe zadania z zakresu profilaktyki, na które został ogłoszony konkurs:

  • Profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Nabór ofert od 2 grudnia 2015 r. aż do wyczerpania środków budżetowych, nie później jednak niż do 31 października 2016 r.

  • Profilaktyka uzależnień dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej.

Nabór ofert od 2 grudnia 2015 r. aż do wyczerpania środków budżetowych, nie później jednak niż do 31 października 2016 r.

  • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie działalności centrum integracji społecznej.

Nabór ofert od 2 do 31 grudnia 2015 r.

  • Poradnictwo w zakresie zdrowia psychicznego.

Nabór ofert od 2 do 31 grudnia 2015 r.

  • Poradnictwo dla młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień.

Nabór ofert od 2 do 31 grudnia 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu udziela Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 2 pok. nr 15, 19-300 Ełk, Justyna Pajko, tel. 87 732 62 66, j.pajko@um.elk.pl  oraz znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.