Strona główna >
Aktualności > Dzień Pracownika Socjalnego
Aktualności

Dzień Pracownika Socjalnego

W Ełku tegoroczne uroczystości z okazji święta wszystkich pracowników socjalnych odbyły się 18 listopada 2015 r. w Ełckim Centrum Kultury. W wydarzeniu wzięli udział m.in. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Wydziału Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Ełku. Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz podziękował wszystkim pracownikom socjalnym za codzienną pracę wykonywaną na rzecz potrzebujących ełczan oraz wkład w rozwiązywanie problemów społecznych. Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych działających w zakresie pomocy społecznej na terenie Ełku otrzymali również listy gratulacyjne. Prezydent jednocześnie wyraził uznanie za ich dotychczasową pracę wymagającą m.in. osobistego zaangażowania, profesjonalizmu i wytrwałości.Jednym z punktów wydarzenia była prelekcja dr Marcina Radziłowicza, sekretarza miasta Ełku nt.: „25 lat instytucjonalnej pomocy społecznej w Ełku”. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Ewa Awramik.