Strona główna >
Aktualności > Konferencja „Zdrowie jest najważniejsze. Edukacja zdrowotna – jak skutecznie wprowadzić zmiany”
Aktualności

Konferencja „Zdrowie jest najważniejsze. Edukacja zdrowotna – jak skutecznie wprowadzić zmiany”

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski serdecznie zaprasza Pracowników medycznych na konferencję „Zdrowie jest najważniejsze. Edukacja zdrowotna – jak skutecznie wprowadzić zmiany”,  która odbędzie się 27 listopada 2015 r. o godz. 9.00 w Ełckim Centrum Kultury (Sala Zebra)

Plan konferencji

  • 9.00-9.15 – Przywitanie gości i uczestników konferencji
  • 9.15-10.15 – „Przemoc seksualna – jak rozpoznać i zapobiegać” – Pani mgr Bernadeta Jabłońska specjalista terapii psychoseksualnej, Ośrodek Konsultacyjno-Edukacyjny i Wsparcia Rodziny w Olsztynie.
  • 10.15-11.15 – „Postawy, zachowania osób udzielających świadczeń zdrowotnych wobec pacjentów po użyciu środków odurzających” Pani mgr Elżbieta Górecka Ośrodek Profilaktyki i Edukacji Lider w Morągu.
  • 11.15-12.15 – „Jak postępować z osobą zakażoną/chorą HIV/AIDS” – Pan lek. med. Wojciech Zdanowski.
  • 12.15-12.30 – Przerwa
  • 12.30-13.30 – „Standardy postępowania anestezjologicznego” – Pani mgr Paweł Witt Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.
  • 13.30-14.30 – „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – Pani lek. med. Izabela Godlewska
  • 14.30-15.30 – „Profilaktyka szansa na zdrowie” – Pan mgr Artur Guzewicz, Pani mgr Anna Ziółkowska