Strona główna >
Profilaktyka uzależnień > „PROFILAKTYKA W PODWÓRKACH”
Profilaktyka uzależnień
Miejska Komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
19-300 Ełk
ul. Piłsudskiego 2
tel. 87 732 62 64

„PROFILAKTYKA W PODWÓRKACH”

Stowarzyszenie „ALTERNATYWA” od lutego 2016 roku do grudnia 2016 roku realizuje projekt „Profilaktyka w podwórkach”, który polega na organizacji działań mających na celu wzmacnianie więzi między dziećmi a rodzicami – wzmacnianie rodziny poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego, bycie razem. Głównym celem projektu jest poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży poprzez organizację rozgrywek piłki nożnej drużyn ulicznych w podwórkach dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, podopiecznych streetworkerów przy wykorzystaniu miejskiej bazy i infrastruktury sportowo – rekreacyjnej tj. przenośnego wielofunkcyjnego boiska połączone ze wspólnym spędzaniem czasu dzieci, młodzieży z rodzicami.

Zadanie to ma na celu podjęcie wielostronnych działań kształtujących umiejętności, rozwijających pasje i zainteresowania dzieci i młodzieży, kształtowaniem wśród nich właściwych postaw, podnoszenie poczucia wartości, rozbudzenie aspiracji dzięki udziałowi w aktywnych zajęciach, promowanie aktywnych, kreatywnych oraz bezpiecznych form spędzania czasu wolnego, zdrowego stylu życia, bez nałogów a także otoczenie ich opieką i pomocą w rozwiązywaniu trudności życiowych.W ramach projektu zorganizowane zostaną m.in. rozgrywki Piłki Nożnej Drużyn Ulicznych w podwórkach dla dzieci i młodzieży, podopiecznych streetworkerów, turnieje rodzinne, w których udział wezmą drużyny złożone z dzieci i rodziców – forma pikniku rodzinnego oraz spływy integracyjne, rodzinne. Projekt dofinansowany jest z budżetu samorządu miasta Ełku.