Profilaktyka uzależnień
Miejska Komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
19-300 Ełk
ul. Piłsudskiego 2
tel. 87 732 62 64

Poradnia Rodzinna

Poradnia Rodzinna
ul. Małeckich 3 lok. 32 (IV piętro)
tel. 87 732 61 11

Poradnia Rodzinna znajduje się przy ul. Małeckich 3 lok. 32 wspomaga rodziny w trudnych sytuacjach życiowych i w kryzysach.

W ramach Poradni mieszkańcy Ełku mogą uzyskać fachową, nieodpłatną pomoc w formach:

  • poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • konsultacji psychiatrycznych dla dzieci,
  • grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
  • grup dla kobiet współuzależnionych,
  • grup DDA (dorosłe dzieci alkoholików),
  • poradnictwa prawnego,
  • konsultacji i grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy,
  • grupy korekcyjno – edukacyjnej dla sprawców przemocy i konsultacji indywidualnych – mediacji rodzinnych.