Profilaktyka uzależnień
Miejska Komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
19-300 Ełk
ul. Piłsudskiego 2
tel. 87 732 62 64

Ochrona zdrowia

 • Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o.
  Szpital i przychodnia specjalistyczna
  ul. Baranki 24
  tel. 87 620 95 71
  e-mail: biuro-pm@elk.com.pl
 • 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Kościuszki 30
  tel. 87 621 98 03
  http://108spzoz.elk.pl
 • Lekarze rodzinni

W ramach procedury przedstawiciel ochrony zdrowia ( lekarz, pielęgniarka, położna oraz ratownik medyczny), każdorazowo udziela osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia o uprawnieniu do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.