Strona główna >
Profilaktyka uzależnień > Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Profilaktyka uzależnień
Miejska Komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
19-300 Ełk
ul. Piłsudskiego 2
tel. 87 732 62 64

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Piłsudskiego 2
tel. 87 732 62 64

W ramach procedury przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma podobne obowiązki jak pracownik socjalny, za wyjątkiem zapewnienia schronienia w całodobowej placówce świadczącej pomoc.