Profilaktyka uzależnień
Miejska Komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
19-300 Ełk
ul. Piłsudskiego 2
tel. 87 732 62 64

POLICJA

Komenda Powiatowa Policji w Ełku
ul. Chopina 10
tel. 87 621 82 00
tel. 87 621 82 12
e-mail: dyzurny@elk.ol.policja.gov.pl

W ramach procedury funkcjonariusz Policji:

  • udziela osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, niezbędnej pomocy, w tym udziela pierwszej pomocy,
  • podejmuje w razie potrzeby inne niezbędne czynności zapewniające ochronę zdrowia i mienia osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
  • przeprowadza o ile jest to możliwe rozmowę ze sprawcą przemocy w rodzinie, a zwłaszcza o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizycznie i psychicznie nad członkami rodziny
  • podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować w rodzinie a w szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające bezpieczeństwo osoby dotkniętej przemocą domową, w zależności od potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą.

Dodatkowo funkcjonariusz policji ma obowiązek:

  • przekazania w trakcie interwencji informacji o interweniujących policjantach (stopień, imię i nazwisko, numer identyfikacyjny policjantów, nazwa i siedziba jednostki, w której pełnią służbę),
  • późniejszego przekazania, na wniosek sądu lub prokuratury, dokumentacji policyjnej jako dowodów w postępowaniu.
  • uczestniczenia, na wezwanie sądu, jako świadek w sprawie karnej.