Strona główna >
Aktualności > PLANNING FOR REAL TM – ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE
Aktualności
PLANNING FOR REAL TM – ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE

PLANNING FOR REAL TM – ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych organizowanych w przestrzeni ełckiego Śródmieścia. To doskonała forma na poznanie opinii mieszkańców Ełku, dotyczących zagospodarowania konsultowanych obszarów, jak również niepowtarzalna okazja do tego aby porozmawiać o rewitalizacji zabytkowej części naszego miasta – zachęca Prezydent Miasta Ełku, Tomasz Andrukiewicz. Do końca czerwca odbywać się będą konsultacje społeczne jednego z ważniejszych dokumentów strategicznych naszego Miasta. Chodzi oczywiście o Program Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023, w którym określone są inwestycje i projekty społeczne realizowane w obszarze rewitalizacji – Śródmieściu Ełku.

Kiedy odbędą się najbliższe konsultacje?
6, 13 i 27 maja. W trzy majowe soboty, w godzinach od 11:00 do 14:00, mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje opinie dotyczące zmian w następujących obszarach Ełckiego Śródmieścia:

  • skwer przy ul. Żeromskiego (vis-a-vis Parku Kopernika) – 6 maja,
  • skwer przy ul. Słowackiego (w pobliżu dawnego kina „Polonia”) – 13 maja,
  • tereny zielone nad rzeką Ełk (w sąsiedztwie placu Jana Pawła II) – 27 maja.

Jeżeli są Państwo mieszkańcami tych obszarów lub mają ciekawy pomysł na rozwój lub poprawę warunków technicznych, przestrzennych, społecznych i środowiskowych to nie może Państwa zabraknąć na najbliższych konsultacjach! Biorąc udział w tych spotkaniach, sami możecie zdecydować, jak będzie wyglądać Wasza okolica za kilka lat. Konsultacje zostaną poprowadzone przez zespół specjalistów. Każdy będzie mógł zadawać pytania dotyczące rozwoju ełckiego Śródmieścia. Moderatorzy pomogą nakreślić wizję danego terenu. Przekażą mieszkańcom materiały informacyjne w postaci broszur i map obszaru rewitalizacji z naniesionymi inwestycjami i projektami społecznymi, które są zaplanowane do realizacji w najbliższych latach. Organizatorzy zachęcają aby w spotkaniach brały udział całe rodziny. Podczas gdy dorośli będą dyskutować, na dzieci będzie czekać opieka profesjonalnego animatora, materiały plastyczne, kolorowe balony i poczęstunek.

Konsultacje przy makietach będą prowadzone w przyjaznej atmosferze dialogu, pełnej kreatywnych propozycji, przy kawie i herbacie. Ciekawa metoda Planning for Real™ to spotkania, podczas których mieszkańcy konsultują problemy społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne i środowiskowe przy dużych, trójwymiarowych modelach danej okolicy. Na gotowej makiecie uczestnicy umieszczają karty przedstawiające różne, lokalne kwestie, które wymagają rozwiązania, np. dostępna miejska infrastruktura, ochrona zdrowia, transport publiczny czy rynek lokalny. Idea tej metody polega na tym, by kładąc na modelu kartę, wypowiedzieć jednocześnie sugestie dotyczącą rozwiązań związanych z danym miejscem. Dzięki temu w trakcie spotkań pada wiele pomysłów i nowych propozycji.

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu: Paulina Omilianowicz, p.omilianowicz@um.elk.pl, 0 87 73 26 142.

Działanie realizowane jest w ramach projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.