Strona główna >
Aktualności > PROJEKT „SENIORZE- NIE JESTEŚ SAM”
Aktualności
PROJEKT „SENIORZE- NIE JESTEŚ SAM”

PROJEKT „SENIORZE- NIE JESTEŚ SAM”

Projekt „Seniorze – nie jesteś sam” realizowany jest od 1 kwietnia 2017 r. przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, który skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia z terenu miasta Ełk. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej osób w wieku senioralnym.

Tematykę wykładów stanowi cykl zajęć obejmujący zagadnienia szczególnie ważne dla osób starszych w tym: aktywność w starszym wieku – jak twórczo spędzać wolny czas, miejsca szczególnie ważne dla seniorów w Ełku, zachowań prozdrowotnych wśród osób starszych -dobre zdrowie i sprawność jako warunek niezbędny do podejmowania aktywności społecznej i kulturalnej.

W projekcie zaplanowano następujące działania: spotkanie integracyjne (integracja i zapoznanie),wystąpienie przedstawicieli instytucji działających na rzecz osób starszych, warsztaty z I pomocy, wykład nt. uzależnienia od leków i suplementów, wykład nt. właściwej pielęgnacji ciała starszej osoby, warsztaty poprawy własnego wizerunku, warsztaty poprawy samopoczucia, spotkanie integracyjne „Tak się bawią seniorzy”,  warsztaty na wolnym powietrzu z masy solnej, spotkanie w Bibliotece Miejskiej oraz spotkanie integracyjne kończące projekt.