Strona główna >
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobki > Ogłoszenie o naborze do Miejskiego Żłobka nr 1 w Ełku

Ogłoszenie o naborze do Miejskiego Żłobka nr 1 w Ełku

dzieci do grup żłobkowych na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna:

Do Żłobka mogą być przyjmowane dzieci urodzone w 2019 r. i w 2020 r. do dnia 31 sierpnia.

I. Kontynuacja korzystania przez dziecko z usług Żłobka

  1. Rodzice/opiekunowie dzieci obecnie objętych opieką Żłobka składają:
    Deklarację kontynuacji korzystania przez dziecko z usług żłobka w terminie od 8.02.2021 r. do 19.02.2021 r.
  2. Dzieci, których rodzice/opiekunowie złożyli deklaracje w określonym terminie, mają zagwarantowane miejsce w Żłobku.

II. Od 22.02.2021 r. do 26.02.2021 r. ustalona i podana do publicznej wiadomości zostanie liczba wolnych miejsc w Żłobku.

III. Nabór na wolne miejsca w Żłobku

Rodzice/opiekunowie ubiegających się pierwszy raz o objęcie dziecka opieką w Żłobku składają:

Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka w terminie od 1.03.2021 r. do 19.03.2021 r.

Wypełnione Karty zgłoszenia w terminie od 1.03.2021 r. do 19.03.2021 r. prosimy:

  • w formie papierowej w zaklejonej kopercie wrzucić do urny wystawionej w Żłobku przy ul. Pięknej 20 w Ełku (bezpośrednio przy pokoju Intendenta),
  • wysłać pocztą na adres: Miejski Żłobek nr 1 w Ełku, ul. Piękna 20, 19-300 Ełk.

IV. W terminie od 22.03.2021 r. do 31.03.2021 r. komisja kwalifikacyjna, powołana przez dyrektora Żłobka, oceni Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka.  W przypadku, gdy liczba złożonych Kart nie przekroczy liczby wolnych miejsc w Żłobku, komisji kwalifikacyjnej nie powołuje się.

V. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Żłobka wywieszone będą na drzwiach głównego wejścia w dniu 1.04.2021 r.

VI. Od 1.08.2021 r. do 13.08.2021 r. nastąpi podpisanie umów z rodzicami/opiekunami dzieci na korzystanie z usług Żłobka.

Nabór dzieci do nowopowstającego Miejskiego Żłobka nr 2 w Ełku przy ul. Kolbego 11, nastąpi w ramach odrębnego naboru, który przeprowadzony będzie wiosną 2021 r. (100 miejsc).

O dokładnym terminie składania kart zgłoszenia dziecka do Żłobka nr 2, poinformujemy Państwa na stronie: zlobek1.bip.elk.pl, ps.miasto.elk.pl oraz elk.pl.

DO POBRANIA