Strona główna >
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobki > Dofinansowanie z rządowego programu „Maluch + 2021”

Dofinansowanie z rządowego programu „Maluch + 2021”

Gmina Miasto Ełk pozyskała 804 492,26 zł dofinansowania z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  z rządowego programu „MALUCH + 2021” na utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Szkole Podstawowej nr 5.

Od dnia 1 września 2021 r. statutową działalność rozpoczął Miejski Żłobek nr 2 w Ełku. Placówka mieści się w nowym skrzydle Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Św. M. M. Kolbego 11.

Ogólna kwota inwestycji w 2021 r. na rozbudowę Miejskiego Żłobka nr 2 wyniosła 1 005 626,84 zł, w tym wkład własny 201 134,58 zł.