Strona główna >
Profilaktyka uzależnień > „Lepiej zapobiegać niż leczyć”
Profilaktyka uzależnień
Miejska Komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
19-300 Ełk
ul. Piłsudskiego 2
tel. 87 732 62 64

„Lepiej zapobiegać niż leczyć”

W kwietniu 2015r. Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku we współpracy ze Stowarzyszeniem „ALTERNATYWA” rozpoczyna cykl zajęć warsztatowych z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów ełckich szkół podstawowych i gimnazjalnych, w trakcie których dzieci i młodzież będą miały możliwość rozwijania ogólnych umiejętności psychologiczno – społecznych oraz konsekwencji zachowań autodestrukcyjnych.

Głównym celem programu jest zapobieganie występowania zjawiska alkoholizmu i narkomanii oraz uzależnień behawioralnych (komputer, internet, hazard) wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Ełku.

Warsztaty będą  miały na celu zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie problematyki substancji uzależniających i zachowań ryzykownych, szkodliwości związanej ze stosowaniem środków psychoaktywnych, zaznajomienie z normami i wartościami społecznymi, wzmocnienie emocjonalne dzieci i młodzieży, zaspokojenie ich potrzeb: bezpieczeństwa, akceptacji, uznania i przynależności.

Objętych programem zostanie 66 klas (42 klasy IV-VI szkół podstawowych – po 2 klasy z każdego rocznika wszystkich ełckich szkół podstawowych) i 24 klasy gimnazjalne (po 2 klasy z każdego rocznika wszystkich gimnazjów ełckich). Spotkania warsztatowe prowadzone będą w wymiarze 2 godzin dla każdej z klas.

Projekt finansowany jest z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

XV MIĘDZYGIMNAZJALNY  KONKURS  WIEDZY  O HIV/AIDS  I  UZALEŻNIENIACH

4 marca 2015 roku w Urzędzie Miasta Ełku odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom XV edycji Międzygimnazjalnego konkursu wiedzy o HIV/ADIS i Uzależnieniach. Nagrody zwycięzcom w imieniu Prezydenta Miasta Tomasza Andrukiewicza wręczyła Irena Podlecka Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta. Celem konkursu było promowanie zdrowego stylu życia oraz przybliżenie młodzieży zagrożeń i skutków wywołanych wirusem HIV, a także zrozumienie problemów AIDS. Ważnym zadaniem jest również uświadomienie odpowiedzialności za siebie i innych, a także kształtowanie postaw wobec ludzi zakażonych.

Wyniki w poszczególnych konkurencjach:

I. Kategoria – konkurs wiedzy o HIV/AIDS

I. miejsce- Julia Merska – uczennica Gimnazjum nr 4
II. miejsce- Oliwia Okseniuk – uczennica Gimnazjum nr 2
III. miejsce Marta Kowalewska – uczennica Gimnazjum nr 4

Wyróżnienie otrzymały
Zuzanna Matysiuk – uczennica Gimnazjum nr 2
Magda Bagińska – uczennica Gimnazjum nr 4

II. Kategoria – prezentacja multimedialna dotycząca uzależnień.

Komisja przyznała ex aequo I miejsce uczennicy Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach- Kindze Kosmala oraz Sarze Kmita – uczennica Gimnazjum nr 4 w Ełku.

Wyróżnienie otrzymała
Adrianna Petelska z Gimnazjum nr 4 w Ełku.

Konkurs, w którym uczestniczyli uczniowie ełckich gimnazjów oraz ZSS w Stradunach i Gimnazjum w Kalinowie odbył się 11.12.2014 r. w Gimnazjum nr 4 w Ełku. Organizatorką już po raz 15 jest p. Urszula Osowska nauczycielka Gimnazjum nr 4 w Ełku, natomiast pytania układał p. Bogdan Wlizło pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ełku. Współorganizatorem konkursu był Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Ełku.