Strona główna >
Aktualności > Konsultacje społeczne projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok
Aktualności

Konsultacje społeczne projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok

Prezydent Ełku zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022. Uwagi i sugestie są przyjmowane do 02.12.2021 r. Głównym celem konsultacji jest zebranie uwag oraz opinii mieszkańców Ełku oraz instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i innych podmiotówcz terenu Miasta, których cele statutowe związane są z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Konsultacje społeczne dotyczące miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych odbywają się od dziś tj. 26.11.2021 r. i potrwają do 02.12.2021 r.

Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych:

Forma pośrednia:

  • przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego w okresie trwania konsultacji pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
  • lub osobiste dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4.

Forma bezpośrednia:

  • przekazanie uwag bezpośrednio pracownikowi Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku podczas dyżuru konsultacyjnego, w dniach i godzinach pracy Urzędu w budynku przy ul. Piłsudskiego 2. (poniedziałek w godz. 8.00-16.00, wtorek- czwartek w godz. 7.30-15.30 )

Projekt Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 dostępny jest na stronie: https://bip.elk.warmia.mazury.pl/akty/14/9492/uruchomienia_konsultacji_spolecznych_projektu_Miejskiego_Programu_Profilaktyki_i_Rozwiazywania_Problemow_Alkoholowych_Miasta_Elku_na_rok_2022_0D_0A

DO POBRANIA