Strona główna >
Aktualności > Konsultacje społeczne 3-letniego Programu Wspierania Rodziny Gminy Miasta Ełku na lata 2022-2024
Aktualności

Konsultacje społeczne 3-letniego Programu Wspierania Rodziny Gminy Miasta Ełku na lata 2022-2024

Prezydent Ełku zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu 3-letniego Programu Wspierania Rodziny  Gminy Miasta Ełku na lata 2022-2024. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od 26 listopada do 2 grudnia 2021 r. Swoje uwagi i sugestie do programu będzie można wyrazić pośrednio poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego lub bezpośrednio podczas dyżuru:

Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych:

  1. Forma pośrednia – przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego (formularz stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia) w okresie trwania konsultacji pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk lub osobiste dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4.
  2. Forma bezpośrednia: przekazanie uwag podczas dyżuru konsultacyjnego, który odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 r. w godz. 12.00-16.00 w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku przy ul. Piłsudskiego 8, pok. nr 1 (parter).

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Grażyna Chilińska Zastępca Dyrektora MOPS, tel. 87 732 67 18, e-mail: sekretariat@mops.elk.pl. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku, który udziela informacji w sprawie prowadzonych konsultacji.

Link do ogłoszenia o konsultacjach społecznych: https://bip.elk.warmia.mazury.pl/akty/14/9491/uruchomienia_konsultacji_spolecznych_projektu_3-letniego_Programu_Wspierania_Rodziny_Gminy_Miasta_Elku_na_lata_2022-2024_0D_0A/

DO POBRANIA