Strona główna >
Polityka senioralna > Klub Seniora Senior+ w Ełku
Polityka senioralna
DO POBRANIA

Klub Seniora Senior+ w Ełku

Dobiegają końca prace remontowe na parterze budynku przy ul. Piłsudskiego 10, w którym będzie mieścił się Klub Senior+ w Ełku. Klub powstał dzięki dofinansowaniu  do utworzenia i wyposażenia placówki w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja 2017. Rozpoczynamy nabór osób chętnych do skorzystania ze wsparcia Klubu Senior+.

Zapraszamy osoby w wieku 60+, mieszkańców miasta Ełku. Deklarację o przystąpieniu do Klubu Seniora Senior+ należy złożyć  przy ul. Piłsudskiego 8. Preferowane będą osoby o niskim dochodzie, spełniające kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Planuje się, że Klub Senior+ będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00.  Pierwsze zajęcia rozpoczną się w styczniu 2018 r.

Szczegółowe informacje udzielają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku (pok nr 4 lub nr 1 parter, ul. Piłsudskiego 8, 19-300 Ełk, tel. 87 732 67 23 lub 87 732 64 50).

DO POBRANIA