Strona główna >
Polityka senioralna > Ełcka Karta Seniora
Polityka senioralna
DO POBRANIA

Ełcka Karta Seniora

Serdecznie zapraszamy ełckich seniorów do składania wniosków na Ełcką Kartę Seniora. Wnioski od 01.04.2016 r.będzie można pobrać oraz złożyć  w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku ul. Piłsudskiego 2 pok. nr 15 lub na stronie www.elk.pl w zakładce Polityka Społeczna. Inicjatywa jest elementem polityki społecznej realizowanej w Ełku, wspierającej seniorów zamieszkałych na terenie naszego miasta.

Celem wprowadzenia karty jest m.in. przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu seniorów z terenu Miasta Ełku, umocnienie roli, funkcji oraz jakości życia seniorów, zwiększenie seniorom dostępności do oferty kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej oraz rehabilitacyjnej.

Ełcka Karta Seniora uprawnia do:

  • 25% zniżki od przysługującego biletu, zgodnie z obowiązującym cennikiem na usługi ( korty, lodowisko, park wodny, park linowy, siłownia, sauna, fitness, nauka pływania) organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
  • 50% zniżki na korzystanie z ofert i na udział w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Historyczne w Ełku,
  • 20 % zniżki na wydarzenia, których wyłącznym organizatorem jest Ełckie Centrum Kultury oraz biletów na filmy w kinie ECK w wysokości 10 zł (oprócz seansów, na które zniżka dla seniorów ustalona jest oddzielnie: Senior w kinie, retransmisje i inne)
  • zniżki na korzystanie z oferty partnerów akcji – ełckich przedsiębiorców, którzy przystąpią do inicjatywy „Ełckiej Karty Seniora” na podstawie porozumienia.

„Ełcka Karta Seniora” przyznana zostanie ełckim seniorom, bez względu na status materialny.

Uchwała nr XVI.177.16 Rady Miasta Ełku z dn. 22.03.2016r. w sprawie przyjęcia „Ełckiej Karty Seniora

DO POBRANIA