Strona główna >
Aktualności > „Ełcki system wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie”
Aktualności

„Ełcki system wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie”

Dobiegła końca realizacja projektu  dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego  „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w  rodzinie”. Edycja 2015. Dzięki wsparciu zostały wyremontowane i wyposażone 3 pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku. Rozwój infrastruktury poprzez dostosowanie  pomieszczeń na potrzeby osób i rodzin dotkniętych przemocą:

  • pomieszczenia do indywidualnej pracy z osobami dotkniętymi przemocą,
  • osób doświadczających przemocy i osób stosujących przemoc,
  • sali na potrzeby spotkań Zespołów Interdyscyplinarnych,
  • Grup roboczych i innych spotkań,
  • szkoleń,
  • zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla osób dotkniętych i zagrożonych przemocą.

Nowe pomieszczenia pozwolą na podniesienie jakości usług skierowanych do osób dotkniętych przemocą oraz zwiększenie oferty pomocowej: pokoje zapewniające warunki gwarantujące poszanowanie godności, poczucie bezpieczeństwa. Służce do wytworzenia klimatu ciepła i bliskości, sala umożliwiająca spotkania Zespołom Interdyscyplinarnym, Grupom Roboczym, zapewniająca odpowiednie warunki pracy.

Od stycznia 2016 roku w nowych pomieszczeniach będzie rozpocznie dzielność  punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, gdzie będzie można uzyskać pomoc psychologa, radcy prawnego, pedagoga, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy.

Wartość projektu wynosiła 125 000,00 zł, z czego dofinansowanie stanowiło 100 000,00 zł,   a wkład własny miasta 25 000,00 zł. Projekt realizowano od miesiąca lipca do grudnia 2015 roku