Profilaktyka uzależnień

Miejska Komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
19-300 Ełk
ul. Piłsudskiego 2
tel. 87 732 62 64

Streetworking
obrazek zastępczy - logo Ełku

Przeciwdziałanie Przemocy w rodzinie

czytaj więcej
obrazek zastępczy - logo Ełku

POLICJA

czytaj więcej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku

czytaj więcej
obrazek zastępczy - logo Ełku

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

czytaj więcej
obrazek zastępczy - logo Ełku

Ochrona zdrowia

czytaj więcej
obrazek zastępczy - logo Ełku

Poradnia Rodzinna

czytaj więcej
obrazek zastępczy - logo Ełku

Zespół Interdyscyplinarny

czytaj więcej
obrazek zastępczy - logo Ełku

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

czytaj więcej