Strona główna >
Profilaktyka uzależnień > Światowy Dzień Trzeźwości
Profilaktyka uzależnień
Miejska Komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
19-300 Ełk
ul. Piłsudskiego 2
tel. 87 732 62 64

Światowy Dzień Trzeźwości

Światowy Dzień Trzeźwości został ustanowiony, by pokazać i zwrócić uwagę ludziom na to, jak bardzo szkodliwy wpływ na nasze zdrowie ma picie alkoholu.Celem Dnia Trzeźwości jest promowanie organizacji abstynenckich i działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie  negatywnych skutków ubocznych nadużywania alkoholu i choroby alkoholowej. Problem alkoholizmu jest bardzo złożony i oprócz osób bezpośrednio chorujących, dotyka także najbliższą rodzinę, w tym dzieci.Według Światowej Organizacji Zdrowia WHO, alkoholizm to pierwotna, przewlekła choroba charakteryzująca się zaburzeniami kontroli nad piciem, nadmiernym spożywaniem alkoholu pomimo negatywnych konsekwencji, które często powodują zakłócenia racjonalnego myślenia. Alkohol jest przyczyną wielu problemów społecznych, przestępstw czy wypadków drogowych.W dniu 15 kwietnia podczas obchodów Światowego Dnia Trzeźwości, policjanci z KPP w Ełku, kierowcom zatrzymanym do rutynowej kontroli trzeźwości będą wręczać gadżety promujące życie bez używek. Gadżety przekazał Urząd Miasta Ełku. Ponadto przed Poradnią Leczenia Uzależnień przy ul. Armii Krajowej 29/31 przedstawiciele ełckich organizacji oraz instytucji działających w zakresie profilaktyki uzależnień posadzą krokusy, które są symbolem trzeźwości.

Ważne telefony:

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ełku – 87 732 62 66, która zajmuje się prowadzeniem działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które nadużywają alkoholu.

Przychodnia Leczenia Uzależnień w Ełku – 87 610 20 37 lub 601 475 329, która zajmuje się  terapią dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu oraz poradnictwem i terapią dla rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, narkomanii (terapia współuzależnienia), kierowaniem na detoksykacje (odtrucie) i zapewnia konsultacje specjalistów: psychologa oraz psychiatry.

Poradnia Rodzinna w Ełku – 87 732 61 11, której zadaniem jest wspomaganie rodziny w sytuacjach kryzysowych oraz w  trudnych sytuacjach życiowych. W ramach Poradni mieszkańcy Ełku mogą uzyskać fachową, nieodpłatną pomoc w formach konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, indywidualnych dla rodzin z problemem alkoholowym, spotkań grup dla kobiet współuzależnionych, grup DDA, porad prawnych.

Stowarzyszenie Trzeźwego Życia – 518 677 962 (punkt pierwszego kontaktu) oraz 602 331 232 (gr. wsparcia dla kobiet uzależnionych od alkoholu), którego zadaniem jest propagowanie trzeźwego stylu życia, działania na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób uzależnionych od wszelkich nałogów.

Pomarańczowa Linia – 801 140 068 –ogólnopolska infolinia, która udziela informacji i konsultacji dla rodziców i młodzieży, którym picie alkoholu, zażywanie narkotyków lub inne zachowania o cechach uzależnienia utrudniają funkcjonowanie i porozumiewanie się ze sobą.

Wspólnota Anonimowych Alkoholików – 801 033 242 – ogólnopolska wspólnota mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby wspólnie rozwiązać swój problem i pomagać innym w wyzdrowieniu.