Strona główna >
Profilaktyka uzależnień > Konsultacje społeczne projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ełku na rok 2022
Profilaktyka uzależnień
Miejska Komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
19-300 Ełk
ul. Piłsudskiego 2
tel. 87 732 62 64

Konsultacje społeczne projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ełku na rok 2022

Prezydent Ełku zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. Uwagi i sugestie są przyjmowane do 17.03.2022 r. Celem konsultacji jest zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji pozarządwowych i innych podmiotów, których cele statutowe związane są z profilaktyką uzależnień.

Konsultacje społeczne projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani Miasta Ełku na rok 2022  odbywają się od 11.03.2022 r. i potrwają do 17.03.2022 r.

Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych:

Forma pośrednia:

 • przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego w okresie trwania konsultacji pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk lub osobiste dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4.

Forma bezpośrednia:

 • przekazanie uwag bezpośrednio pracownikowi Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku podczas dyżuru konsultacyjnego, w dniach i godzinach pracy Urzędu w budynku przy ul. Piłsudskiego 2.
DO POBRANIA
 • Zarządzenie nr 1072.2022 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
  pdf (461 KB) | Pobierz
 • Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1072.2022 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 3 marca 2022 r. - projekt Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
  pdf (10 MB) | Pobierz
 • Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 1072.2022 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 3 marca 2022 r. - Formularz Konsultacyjny
  pdf (1 MB) | Pobierz