logotyp

Poradnia rodzinna

kamienica dzieä


Poradnia Rodzinna funkcjonuje w ramach Miejskich Programów Profilaktycznych (MPPP, MPPiRPA, MPPN). Jej priorytetowym zadaniem jest wspomaganie rodziny
w sytuacjach kryzysowych oraz w  trudnych sytuacjach życiowych. W ramach Poradni mieszkańcy Ełku mogą uzyskać fachową, nieodpłatną pomoc w formach:

 

- poradnictwa psychologicznego dla młodzieży i ich rodziców

- poradnicto psychologiczne dla osób dorosłych w zakresie poradnictwa rodzinnego i małżeńskiego,

kamienica noců

- konsultacji psychiatrycznych dla dzieci,

- grup dla kobiet współuzależnionych,

- grup DDA (dorosłe dzieci alkoholików),

- poradnictwa prawnego,

- konsultacji dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin,

- indywidualnych konsultacji socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i ich rodziców,

- indywidualnych konsultacji motywacyjno- edukacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych

 

 

          Konsultacje psychiatryczne - rejestracja telefoniczna: 87 621 03 23

 

Punkt Konsultacyjny dla dzieci, młodzieży i dosrosłych,
           Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin
Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna (uzależnienia behawioralne) w ramach powierzenia
Stowarzyszeniu ALTERNATYWA

Punkt Konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradnia Rodzinna przy Urzędzie Miasta Ełku
         ul. Małeckich 3 lok. 32 (IV piętro)
         tel. 87 732 61 11