logotyp

Poradnia rodzinna

 


Poradnia Rodzinna funkcjonuje w ramach Miejskich Programów Profilaktycznych (MPPP, MPPiRPA, MPPN). Jej priorytetowym zadaniem jest wspomaganie rodziny
w sytuacjach kryzysowych oraz w  trudnych sytuacjach życiowych. W ramach Poradni mieszkańcy Ełku mogą uzyskać fachową, nieodpłatną pomoc w formach:

- konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, rodziców,

- poradnictwa rodzinnego i małżeńskiego,

- poradnictwa prawnego,

- grup dla kobiet współuzależnionych,

- grupy DDA (dorosłe dzieci alkoholików),

- grupa socjoterapeutyczna dla dzieci,

- konsultacji indywidualnych dla rodzin z problemem alkoholowym,

- konsultacji dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin,

- pomocy osobom doświadczającym przemocy oraz pokrzywdzonych przestępstwem,

 

Zapisy do poszczególnych specjalistów odbywają się w godzinach 8.00 - 19.00 ( poniedziałek - piątek)

pod numerem telefonu 87 732 61 11, 87 732 64 45

 

Poradnia Rodzinna w Ełku

ul. Kościuszki 27A wejście B

 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Poradnia Profilaktyczno –Konsultacyjna w Ełku


Poradnia Profilaktyczno –Konsultacyjna działa w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2022.     Z pomocy  poradni mogą korzystać mieszkańcy Ełku, dzieci (od 10 roku życia), młodzież (do 19 roku życia), rodzice, pedagodzy szkolni, kuratorzy etc. W poradni prowadzone są konsultacje i porady realizowane przez wykwalifikowany personel – terapeutę, profilaktyka uzależnień, psychologa, coacha. W ramach poradni realizowane są programy rekomendowane przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii: Program wczesnej interwencji Fred goes Net, Program CANDIS, skierowany do użytkowników przetworów konopi indyjskich oraz  Program Wzmacniania Rodziny dla dzieci  w wieku 10-14 lat oraz rodziców. Porady i konsultacje udzielane są nieodpłatnie.

 

Zapisy do poszczególnych specjalistów odbywają się w godzinach 16.00 - 17.00 (wtorek-sobota)

pod numerem telefonów 602373638

Poradnia Profilaktyczno –Konsultacyjna w Ełku

ul. Małeckich 3 lok. 18


Godziny funkcjonowania Poradni Profilaktyczno –Konsultacyjnej

Wtorek – 14.00-19.00
Środa – 15.00-20.00
Czwartek – 18.00-20.00
Piątek – 8.00-13.00
Sobota – 8.00-15.00