Strona główna >
Zapytania ofertowe i konkursy > Zaproszenie do składania ofert na wybór realizatora usługi: Przeprowadzenie w terminie od października 2021 do grudnia 2021 r. szczepień przeciw grypie dla osób od 60 do 75 roku życia, zamieszkałych na terenie Miasta Ełku
Zapytania ofertowe i konkursy

Zaproszenie do składania ofert na wybór realizatora usługi: Przeprowadzenie w terminie od października 2021 do grudnia 2021 r. szczepień przeciw grypie dla osób od 60 do 75 roku życia, zamieszkałych na terenie Miasta Ełku

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie na terenie Miasta Ełku szczepień przeciw grypie dla osób od 60 do 75 roku życia, zamieszkałych na terenie Miasta Ełku.

Oferty należy składać do dnia 16 września 2021 r. do godz. 15.30 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2 pok. nr 16, I piętro.

DO POBRANIA