Strona główna >
Zapytania ofertowe i konkursy > Ogłoszenie o naborze na prowadzenie spotkań socjoterapeutycznych dla osób z rodzin, w których występują problemy alkoholowe w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
Zapytania ofertowe i konkursy

Ogłoszenie o naborze na prowadzenie spotkań socjoterapeutycznych dla osób z rodzin, w których występują problemy alkoholowe w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na prowadzenie spotkań socjoterapeutycznych dla osób  z rodzin, w których występują problemy alkoholowe. Oferty należy złożyć do dnia 24 września 2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu 87 732 62 66 lub osobiście w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku (ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2 pok nr 15)

DO POBRANIA