Strona główna >
Aktualności > Trwają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2024 -2030
Aktualności

Trwają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2024 -2030

Prezydent Ełku zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2024 -2030

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od 18 stycznia 2024 r. do 25 stycznia 2024 r.

Swoje uwagi i sugestie do programu będzie można wyrazić pośrednio poprzez przesłanie wypełnionego
i podpisanego formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia o konsultacjach:

– pocztą tradycyjną w czasie trwania konsultacji, na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku, ul.

Piłsudskiego 8, 19-300 Ełk,

– pocztą elektroniczną, w czasie trwania konsultacji na adres e-mail sekretariat@mops.elk.pl.

Ponadto swoje opinie będzie można wyrazić bezpośrednio:

– podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które zostanie zorganizowane 24 stycznia 2024 r.
o godz. 16.00 w sali Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA  ul. Kościuszki 27 A w Ełku
(wejście B, sala nr 7),

– w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka, w czasie trwania konsultacji, w budynku przy ul. Piłsudskiego 8, pok. nr 12.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku, który udziela informacji w sprawie prowadzonych konsultacji.

https://mopselk.naszops.pl/n,konsultacje-spoleczne-projektu-strategi-rozwiazywania-problemow-spolecznych-miasta-elku-na-lata-2024-2030

https://ps.miasto.elk.pl/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwiazywania-problemow-spolecznych-miasta-elku-na-lata-2024-2030/

Do pobrania:

Zarządzenie nr 1457.2024 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 10 stycznia 2024 r. ws konsultacji SRPS 2024-2030

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaElk/document/1017730/Zarzadzenie-1457_2024