Strona główna >
Aktualności > Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2024 -2030
Aktualności

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2024 -2030

Prezydent Ełku zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2024 -2030
Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od 18 stycznia 2024 r. do 25 stycznia 2024 r.
Swoje uwagi i sugestie do programu będzie można wyrazić pośrednio poprzez przesłanie wypełnionego
i podpisanego formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia o konsultacjach:
– pocztą tradycyjną w czasie trwania konsultacji, na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8, 19-300 Ełk,
– pocztą elektroniczną, w czasie trwania konsultacji na adres e-mail sekretariat@mops.elk.pl.

Ponadto swoje opinie będzie można wyrazić bezpośrednio:
– podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które zostanie zorganizowane 24 stycznia 2024 r.  o godz. 16.00 w sali Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA  ul. Kościuszki 27 A w Ełku (wejście B, sala nr 7),
– w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka, w czasie trwania konsultacji, w budynku przy ul. Piłsudskiego 8, pok. nr 12.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku, który udziela informacji w sprawie prowadzonych konsultacji.

Do pobrania:
Zarządzenie nr 1457.2024 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 10 stycznia 2024 r. ws konsultacji SRPS 2024-2030

Zarządzenie Prezydenta ws konsultacji społecznych:
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaElk/document/1017730/Zarzadzenie-1457_2024

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA EŁKU NA LATA 2024-2030

Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2024 -2030