Strona główna >
Aktualności > Trudne warunki pogodowe „Nie bądź obojętny”, pamiętaj o osobach bezdomnych Możesz uratować komuś zdrowie i życie.
Aktualności

Trudne warunki pogodowe „Nie bądź obojętny”, pamiętaj o osobach bezdomnych Możesz uratować komuś zdrowie i życie.

Zwróćmy uwagę na osoby bezdomne. Apelujemy do wszystkich mieszkańców naszego miasta, by szczególnie w okresie zimowym zwrócić uwagę na los osób samotnych, starszych, bezdomnych i wszystkich potrzebujących pomocy. W tym roku, ze względu na panującą pandemię koronawirusa, sytuacja jest wyjątkowo trudna. Ważne jest zwrócenie uwagi na osoby przebywające na klatkach schodowych, w okolicy dworca, ogródków działkowych.

W Ełku osoby bezdomne mogą skorzystać, m.in. z całodobowych schronisk i ciepłego posiłku:

 1. Stowarzyszenie MONAR – Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ełku ul. Dąbrowskiego 3C – działalność całoroczna – przyjmowani są tylko mężczyźni
 2. Schronisko im. Św. Ojca Pio w Ełku ul. Kościuszki 27 – działalność całoroczna – przyjmowane są kobiety i mężczyźni
 3. Od 1 października  przez 7 dni w tygodniu od godziny 18 do 8 rano   prowadzona jest ogrzewania Caritas Diecezji Ełckiej ul. Kościuszki 18
 4. Dom dziennego pobytu wraz ze stołówką mieszczący się przy ul. Kościuszki 17. Codziennie w godz. 12-13  mogą skorzystać z ciepłego posiłku mieszkańcy Ełku bez względu na posiadany dochód.
 5. Stołówka MOPS ul. Wojska Polskiego 24, w której na wniosek osoby zainteresowanej, po wydaniu decyzji administracyjnej wydawane są gorące posiłki (po uprzednim zgłoszeniu do MOPS ul. Piłsudskiego 8)
 6. Punkt wydawania żywności Parafialny Zespół Caritas Ełk, ul. Toruńska 1 czwartek, godz. 16.00

Zima, chłodne noce i trudne warunki pogodowe to trudny czas dla osób, które zmagają się z kryzysem bezdomności. W czasie nieustępującej wciąż epidemii koronawirusa osoby bezdomne poważnie narażone są na utratę zdrowia lub życia nie tylko z powodu zakażenia, ale także z uwagi na niebezpieczeństwo związane z wychłodzeniem organizmu. Nie zapominajmy o ludziach, którzy ciepła potrzebują szczególnie. Pamiętajmy o tym, że w porę udzielona pomoc może uratować czyjeś życie. Nie przechodźmy obojętnie obok potrzebujących wsparcia. Powiadamiajmy odpowiednie służby, gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy. Skuteczność pomocy uzależniona jest od aktywności mieszkańców. Jeden telefon, a możemy uratować życie drugiemu człowiekowi.

Instytucje pomagające osobom bezdomnym:

 1. Policja: tel. 87 621 82 00 lub telefon alarmowy 997
 2. Pogotowie Ratunkowe: tel. alarmowy 999
 3. Straż Miejska: tel. 87 73 26 201 – dyżurni, tel. numer alarmowy 986
 4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku tel. 87 732 67 18
 5. Stowarzyszenia MONAR – Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT tel. 87 562 55 78
 6. Schronisko im. Św. Ojca Pio „Caritas” Diecezji Ełckiej tel. 504 070 405
 7. Ogrzewalnia „Caritas” Diecezji Ełckiej tel. 504 070 405
 8. Dom Dziennego Pobytu im. Św. Ojca Pio „Caritas” Diecezji Ełckiej tel. 504 070 405
 9. Ogólnoeuropejski numer alarmowy 112, którego wybranie nie wymaga odblokowania klawiatury telefonu komórkowego. Ponadto numer 112 można wybrać w telefonie nieposiadającym karty SIM.

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat schronisk, noclegowisk oraz ogrzewalni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wykaz miejsc znajduje się pod adresem:
w zakładce Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej.

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-spolecznej