Strona główna >
Aktualności > Transplantacja szansą na drugie życie
Aktualności

Transplantacja szansą na drugie życie

W Szpitalu „Pro-Medica” w Ełku po raz kolejny odbyło się pobranie narządów do przeszczepu od zmarłego dawcy.
Dawca za życia nie wyraził sprzeciwu na pobranie tkanek i narządów w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów, a rodzice zmarłego, pomimo tragicznej sytuacji, ze zrozumieniem podeszli do proponowanego sposobu postępowania i nie wyrazili sprzeciwu na pobranie narządów, a biorcom życzyli zdrowia.
Zabieg pobrania narządów został przeprowadzony na Bloku Operacyjnym, a koordynacją pobrania narządów zajmowała się mgr Bożena Dudar – Szpitalny Koordynator ds Transplantacji.
Pobrane narządy zostały przeszczepione oczekującym biorcom w Ośrodkach Transplantacyjnych w Olsztynie, Gdańsku i Warszawie. Przeszczepione narządy podjęły swoją funkcję, a młodzi biorcy czują się bardzo dobrze.
Transplantacja jest metodą leczenia ratującą życie i zdrowie pacjentów w skrajnej niewydolności narządów. Potencjał dawstwa w Szpitalu jest niewielki, ale dzięki pracy i  zaangażowaniu personelu lekarsko – pielęgniarskiego, każda szansa szerzenia idei transplantacji i ratowania życia osób oczekujących na narząd jest realizowana.

Uregulowania prawne nakładają na lekarzy obowiązek zgłaszania do POLTRANSPLANTU każdej możliwości pobrania tkanek i narządów do przeszczepu od osób zmarłych ( j.t. Dz.U. z 2020r., poz. 2134 ze zm. ) . Z mocy prawa lekarz może pobrać narządy od osoby zmarłej, która za życia nie wyraziła sprzeciwu na pobranie narządów w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów, ale ze względu na fakt, że w naszym społeczeństwie idea transplantologii i dawstwa narządów nie jest jeszcze powszechna i nie ma pełnego zrozumienia, lekarz zwraca się do rodziny osoby zmarłej z zapytaniem, czy wyraża zgodę na pobranie narządów do przeszczepu. Często są to ciężkie i długie rozmowy z bliskimi osoby zmarłej, które nie zawsze kończą się wyrażeniem zgody na pobranie tkanek lub narządów.