Strona główna >
Aktualności > Bezpłatne badania ultrasonograficzne dla dzieci
Aktualności

Bezpłatne badania ultrasonograficzne dla dzieci

Corocznie Fundacja Ronalda McDonalda przeprowadza w Ełku profilaktyczne badania USG „NIE nowotworom u dzieci”. Bezpłatnym badaniem zostają objęte dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat.
Celem badań USG jest dokładna ocena stanu narządów wewnętrznych oraz wykrycie ewentualnych odstępstw od normy. Badania są realizowane według standardów medycznych określonych dla tej grupy wiekowej przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne i wykonywane przez doświadczonych lekarzy – radiologów.
Badania są wykonywane w mobilnej klinice Fundacji, która stacjonuje przed budynkiem Urzędu Miasta Ełku.
Czas potrzebny na badanie to około 15-18 minut. Każde dziecko przychodzi na wyznaczoną godzinę, aby wizyta była jak najbardziej komfortowa. Po zakończeniu rodzice otrzymują wyniki badań oraz ewentualne porady lekarskie.
Środki finansowe na przeprowadzenie badań w całości pochodzą ze środków budżetu Miasta Ełku.
Z badań w ambulansie przez 16 lat działania programu skorzystało już ponad 76 000 dzieci.