Strona główna >
Ochrona zdrowia > Szkoła Rodzenia
Ochrona zdrowia

„Pro-Medica” w Ełku Sp. z.o.o
ul. Baranki 24
19-300 Ełk
tel. 87 620 95 71
www.promedica.elk.com.pl

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku
ul. Kościuszki 30
19-300 Ełk
tel. 87 621 98 03
www.1wszk.elk.pl/

Poradnia laktacyjna
działa w przychodni specjalistycznej w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. Baranki 24 – Szpital Parter.

Szkoła rodzenia
Zajęcia odbywają się w siedzibie Szkoły w Poradni Specjalistycznej przy ul. Marii Konopnickiej 1

Szkoła Rodzenia

Szkoła Rodzenia prowadzi edukację przedporodową. Jest to program, który z inicjatywy Urzędu Miasta Ełku opracowała Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o. w partnerstwie z Ośrodkiem „Edukacja” s.c.

Szkoła powstała z myślą o przyszłych rodzicach oraz ich dzieciach i ma pomóc w teoretycznym i praktycznym przygotowaniu się do narodzin dziecka.Udział w zajęciach szkoły jest bezpłatny.

Wykwalifikowana kadra, składająca się między innymi z pracowników oddziału położniczego i bloku porodowego Szpitala Mazurskiego Centrum Zdrowia „Pro- Medica” w Ełku Sp. z o.o., przekaże przyszłym rodzicom wiedzę z zakresu:

  • przebiegu ciąży, porodu i połogu,
  • pogłębienia kontaktu z nienarodzonym dzieckiem w wewnątrzmacicznej fazie jego życia,
  • korzyści z naturalnego karmienie noworodka,
  • pielęgnacji i opieki nad noworodkiem,
  • trudności emocjonalnych po porodzie,
  • roli ojca w czasie ciąży, porodu i po porodzie.

Ponadto uczestnicy Szkoły Rodzenia będą mieli możliwość  zapoznania się z oddziałem położniczym i blokiem porodowym, co zapewni poczucie bezpieczeństwa oraz  pozwoli zapanować nad emocjami w trakcie porodu.

Więcej informacji:

http://śladamidziecka.pl/