Strona główna >
Ochrona zdrowia > Szkoła rodzenia
Ochrona zdrowia

„Pro-Medica” w Ełku Sp. z.o.o
ul. Baranki 24
19-300 Ełk
tel. 87 620 95 71
www.promedica.elk.com.pl

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku
ul. Kościuszki 30
19-300 Ełk
tel. 87 621 98 03
www.1wszk.elk.pl/

Poradnia laktacyjna
działa w przychodni specjalistycznej w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. Baranki 24 – Szpital Parter.

Szkoła rodzenia
Zajęcia odbywają się w siedzibie Szkoły w Poradni Specjalistycznej przy ul. Marii Konopnickiej 1

Szkoła rodzenia

Działa od 2012 r. Specjaliści pomagają w teoretycznym i praktycznym przygotowaniu się do narodzin dziecka oraz przełamaniu lęku przyszłych rodziców przed porodem. Zajęcia odbywają się w siedzibie Szkoły w Poradni Specjalistycznej przy ul. Marii Konopnickiej 1. Porady są bezpłatne.
Wykwalifikowana kadra, składająca się m.in. z pracowników oddziału położniczego i bloku porodowego Szpitala „Pro-Medica” w Ełku, przekazuje wiedzę z zakresu:
• przebiegu ciąży, porodu i połogu,
• pogłębienia kontaktu z nienarodzonym dzieckiem w wewnątrzmacicznej fazie życia,
• korzyści z naturalnego karmienia noworodka,
• pielęgnacji i opieki nad noworodkiem,
• trudności emocjonalnych po porodzie,
• roli ojca w czasie ciąży, porodu i po porodzie.
Uczestnicy Szkoły Rodzenia mogą zapoznać się z oddziałem położniczym i blokiem porodowym, co zapewni poczucie bezpieczeństwa oraz pozwoli zapanować nad emocjami w trakcie porodu.