Strona główna >
Ochrona zdrowia > Poradnia laktacyjna
Ochrona zdrowia

„Pro-Medica” w Ełku Sp. z.o.o
ul. Baranki 24
19-300 Ełk
tel. 87 620 95 71
www.promedica.elk.com.pl

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku
ul. Kościuszki 30
19-300 Ełk
tel. 87 621 98 03
www.1wszk.elk.pl/

Poradnia laktacyjna
działa w przychodni specjalistycznej w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. Baranki 24 – Szpital Parter.

Szkoła rodzenia
Zajęcia odbywają się w siedzibie Szkoły w Poradni Specjalistycznej przy ul. Marii Konopnickiej 1

Poradnia laktacyjna

Powstała w 2013 r. i działa w przychodni specjalistycznej w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. Baranki 24 – Szpital Parter. Porady są bezpłatne.
Celem Poradni jest wspieranie karmienia naturalnego, które zwłaszcza w pierwszych miesiącach życia dzieci, sprawia wiele problemów. Z usług Poradni mogą korzystać kobiety po porodzie oraz kobiety ciężarne, które pragną przygotować się do karmienia piersią.
Porad udziela również lekarz neonatolog – posiadający specjalne uprawnienia.
W ramach Poradni świadczone są następujące usługi:
• porady telefoniczne,
• porady w środowisku – w domu karmiącej mamy,
• porady stacjonarne w Poradni laktacyjnej
Więcej na:
www.promedica.elk.com.pl
http://śladamidziecka.pl