Strona główna >
Aktualności > STREETWORKERZY PRACUJĄ NA EŁCKICH PODWÓRKACH AKTYWIZUJĄC MŁODZIEŻ I DZIECI
Aktualności
STREETWORKERZY PRACUJĄ NA EŁCKICH PODWÓRKACH AKTYWIZUJĄC MŁODZIEŻ I DZIECI

STREETWORKERZY PRACUJĄ NA EŁCKICH PODWÓRKACH AKTYWIZUJĄC MŁODZIEŻ I DZIECI

W ramach projektu „Teraz czas na zmiany” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska ośmiu streetworkerów pracuje na 4 ełckich podwórkach, organizując dzieciom i młodzieży z tych obszarów czas wolny, zachęcając młodzież do aktywności i rozwijania swych pasji.

Zadaniem ełckich streetworkerów jest organizowanie zajęć dla dzieci na podwórkach przy ul. Wojska Polskiego 14, 16, 18, Gdańskiej 30 – 38 i ul. Gizewiusza 1, Gizewiusza 4-8, Wojska Polskiego 7 – 9.

Dwuosobowe zespoły wspierają dzieci i młodzież w poznaniu  samego siebie – swoich pasji i zainteresowań. Ponadto uczą ich organizować czas współpracując w grupie. Streetworkerzy również zachęcają do współpracy rodziców i opiekunów dzieci, aby aktywnie włączali się w podejmowane działania.

Efektem tej pracy będzie realizacja 1 mini projektu na każdym z podwórek, o dowolnej tematyce, dobranej do możliwości i zainteresowań dzieci i młodzieży. Będzie to krótki film, nagranie teledysku, przygotowanie wystawy, kabaretu, czy też inny ciekawy pomysł na mini projekt, który zrodził się podczas pracy streetworkerów z grupą dzieci i młodzieży na ełckich podwórkach. 4 mini projekty przygotowane przez uczestników projektu zostaną zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej projekt.

Projekt „Teraz czas na zmiany” jest wdrażany w ramach Celu 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją (poprzez promowanie równości płci, równych szans oraz integrację społeczności ponad granicami). Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu po stronie Ełku: 2 205 317, 98 zł
Kwota dofinansowania: 1 874 520, 27 zł
Wkład własny: 330 797, 71 zł

Okres realizacji projektu: styczeń 2017 r. – marzec 2018 r.