Strona główna >
Aktualności > Rusza Centrum Aktywności Międzypokoleniowej
Aktualności
Rusza Centrum Aktywności Międzypokoleniowej

Rusza Centrum Aktywności Międzypokoleniowej

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.Inicjatywa Stowarzyszenia „Razem Łatwiej” z siedzibą w Ełku i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, ma na celu pobudzenie aktywności osób starszych, przełamanie monotonii dnia codziennego, izolacji, a także pobudzenie aktywności osób młodych. Projekt to działania aktywizacyjne i animacyjne w różnych sferach społecznej, obywatelskiej, kulturalnej, rekreacyjnej i fizycznej, wykraczające poza codzienną aktywność. Warsztaty i zajęcia pozwolą na rozwój według własnych zainteresowań, preferencji i indywidualnych potrzeb. Wymiana doświadczeń osób w różnym wieku, nawiązanie dialogu i współpracy będzie inspiracją do nowych działań.Projekt będzie służył wzmocnieniu integracji wewnątrz i międzypokoleniowej.

Szczegółowe informacje  można uzyskać pracowników socjalnych MOPS w Ełku lub pod numerem telefonu 87 732 67 18

Zapraszamy do udziału