Strona główna >
Aktualności > Program Pomocy Dzieciom – stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym
Aktualności
Program Pomocy Dzieciom – stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Program Pomocy Dzieciom – stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Program Pomocy Dzieciom, realizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES i jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Stowarzyszenie SPES utworzyło fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących.Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków, Stowarzyszenie kontaktuje się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają je do weryfikacji.Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin – jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. Jednym z kluczowych założeń Programu jest dążenie do trwałej poprawy sytuacji życiowej stypendystów, na przykład poprzez zmianę warunków mieszkaniowych czy też podwyższenie kwalifikacji zawodowych zarobkujących członków rodziny. Wnioski przyjmowane są do dnia 9.04.2017 r.

Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę https://www.spes.org.pl/stypendium-wniosek bazy danych.

Wszystkie informacje na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.dla-dzieci.spes.org.pl