Strona główna >
Aktualności > Porady i indywidualne konsultacje pracownika socjalnego i asystenta rodziny
Aktualności
Porady i indywidualne konsultacje pracownika socjalnego i asystenta rodziny

Porady i indywidualne konsultacje pracownika socjalnego i asystenta rodziny

W ramach Ełckich Dni Rodziny w dniach 19 i 26 maja,  2 i 9 czerwca 2015 r. w godz. 15:00-17:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku odbywają się dyżury pracownika socjalnego oraz asystenta rodziny.

W ramach konsultacji pracownik socjalny:

  • udziela informacji na temat uprawnień i obowiązków, w związku z trudna sytuacją życiową (w szczególności w sferze socjalnej);
  • przedstawienie konsekwencji poszczególnych działań, które mogą zostać podjęte w konkretnej sprawie;
  • informacja o instytucjach świadczących pomoc pozamaterialną i finansową oraz niezbędnych warunkach do jej uzyskania;
  • pomoc w przygotowaniu pism urzędowych.

W ramach konsultacji asystent rodziny:

  • udzielanie informacji o możliwości pomocy  rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności
  • prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
  • udzielanie informacji i pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
  • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci.

Porady udzielane są w formie spotkań osobistych i kontaktów telefonicznych pod nr tel. 87 732 64 46
Dyżury odbywają się w budynku MOPS przy ul. Piłsudskiego 8  pok. Nr 1 (parter )

Zapraszamy serdecznie