Strona główna >
Poradnia rodzinna > Poradnia Rodzinna funkcjonuje w ramach Miejskich Programów Profilaktycznych (MPPP, MPPiRPA, MPPN)
Poradnia rodzinna

Zapisy do poszczególnych specjalistów odbywają się w godzinach 8.00 – 19.00 (poniedziałek – piątek) pod numerem telefonu 87 732 61 11, 87 732 64 45

Poradnia Rodzinna w Ełku
ul. Kościuszki 27A wejście B

Zapisy do poszczególnych specjalistów odbywają się w godzinach 16.00 – 17.00 (wtorek – sobota) pod numerem telefonów 602 373 638

Poradnia Profilaktyczno –Konsultacyjna w Ełku
ul. Małeckich 3 lok. 18

Godziny funkcjonowania Poradni Profilaktyczno – Konsultacyjnej
Wtorek – 14.00-19.00
Środa – 15.00-20.00
Czwartek – 18.00-20.00
Piątek – 8.00-13.00
Sobota – 8.00-15.00

Poradnia Rodzinna funkcjonuje w ramach Miejskich Programów Profilaktycznych (MPPP, MPPiRPA, MPPN)

Jej priorytetowym zadaniem jest wspomaganie rodziny w sytuacjach kryzysowych oraz w  trudnych sytuacjach życiowych. W ramach Poradni mieszkańcy Ełku mogą uzyskać fachową, nieodpłatną pomoc w formach:

  • konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, rodziców,
  • poradnictwa rodzinnego i małżeńskiego,
  • poradnictwa prawnego,
  • grup dla kobiet współuzależnionych,
  • grupy DDA (dorosłe dzieci alkoholików),
  • grupa socjoterapeutyczna dla dzieci,
  • konsultacji indywidualnych dla rodzin z problemem alkoholowym,
  • konsultacji dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin,
  • pomocy osobom doświadczającym przemocy oraz pokrzywdzonych przestępstwem,

Zapisy do poszczególnych specjalistów odbywają się w godzinach 8.00 – 19.00 ( poniedziałek – piątek) pod numerem telefonu 87 732 61 11, 87 732 64 45

Poradnia Rodzinna w Ełku
ul. Kościuszki 27A wejście B