Strona główna >
Poradnia rodzinna > Poradnia Rodzinna funkcjonuje w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Poradnia rodzinna

Zapisy do poszczególnych specjalistów odbywają się w godzinach 8.00 – 19.00 (poniedziałek – piątek) pod numerem telefonu 87 732 61 11, 87 732 64 45

Poradnia Rodzinna w Ełku
ul. Kościuszki 27A wejście B

Zapisy do poszczególnych specjalistów odbywają się w godzinach 16.00 – 17.00 (wtorek – sobota) pod numerem telefonów 602 373 638

Poradnia Profilaktyczno –Konsultacyjna w Ełku
ul. Małeckich 3 lok. 18

Godziny funkcjonowania Poradni Profilaktyczno – Konsultacyjnej
Wtorek – 14.00-19.00
Środa – 15.00-20.00
Czwartek – 18.00-20.00
Piątek – 8.00-13.00
Sobota – 8.00-15.00

Poradnia Rodzinna funkcjonuje w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Jej priorytetowym zadaniem jest wspomaganie rodziny w sytuacjach kryzysowych oraz w  trudnych sytuacjach życiowych. W ramach Poradni mieszkańcy Ełku mogą uzyskać fachową, nieodpłatną pomoc w formach:

  • konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, socjoterapeutycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców,
  • poradnictwa rodzinnego i małżeńskiego,
  • poradnictwa prawnego,
  • grup dla osób współuzależnionych,
  • grupy DDA (dorosłe dzieci alkoholików),
  • konsultacje socjoterapeutyczne dla dzieci, młodzieży i rodziców,
  • konsultacji indywidualnych dla rodzin z problemem alkoholowym,
  • pomocy osobom doświadczającym przemocy oraz pokrzywdzonych przestępstwem,

Zapisy do poszczególnych specjalistów odbywają się w godzinach 8.00 – 19.00 ( poniedziałek – piątek) pod numerem telefonu 87 732 61 11, 87 732 64 45

Poradnia Rodzinna w Ełku
ul. Kościuszki 27A wejście C

 

PORADNIA RODZINNA
DZIEŃ TYGODNIA GODZINY PRZYJĘĆ ŚWIADCZONA USŁUGA
PONIEDZIAŁEK 8:30 – 12:30 konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i ich rodziców
8:00 – 12:00 konsultacje psychologiczne
13:45 – 15:45 porady prawne
16:00 – 20:00 konsultacje motywacyjno – edukacyjne dla os. współuzależnionych i uzależnionych od alkoholu
16:00 – 20:00 konsultacje pedagogiczne
WTOREK 11:00 – 17:00 konsultacje socjoterapeutyczne dla dzieci, młodzieży i rodziców
15:00 – 19:00 konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i ich rodziców
15:30 – 17:30 konsultacje psychologiczne dla dzieci
17:00 – 19:00 grupa wsparcia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA)
ŚRODA 11:00 – 16:00 konsultacje socjoterapeutyczne dla dzieci, młodzieży i rodziców
15:00 – 19:00 konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i ich rodziców
16:00 – 18:00 grupa wsparcia dla osób współuzależnionych
18:00 – 19:00 konsultacje socjoterapeutyczne dla dzieci, młodzieży i rodziców
CZWARTEK 15:00 – 19:00 konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i ich rodziców
PIĄTEK 13:30 – 18:30 poradnictwa małżeńskie i rodzinne
12:45 – 14:45 porady prawne