Strona główna >
Poradnia rodzinna > Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna w Ełku
Poradnia rodzinna

Zapisy do poszczególnych specjalistów odbywają się w godzinach 8.00 – 19.00 (poniedziałek – piątek) pod numerem telefonu 87 732 61 11, 87 732 64 45

Poradnia Rodzinna w Ełku
ul. Kościuszki 27A wejście B

Zapisy do poszczególnych specjalistów odbywają się w godzinach 16.00 – 17.00 (wtorek – sobota) pod numerem telefonów 602 373 638

Poradnia Profilaktyczno –Konsultacyjna w Ełku
ul. Małeckich 3 lok. 18

Godziny funkcjonowania Poradni Profilaktyczno – Konsultacyjnej
Wtorek – 14.00-19.00
Środa – 15.00-20.00
Czwartek – 18.00-20.00
Piątek – 8.00-13.00
Sobota – 8.00-15.00

Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna w Ełku

Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna działa w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Z pomocy  poradni mogą korzystać dzieci, młodzież, rodzice, pedagodzy szkolni, kuratorzy etc. (mieszkańcy Ełku) W poradni prowadzone są  konsultacje i porady realizowane przez wykwalifikowany personel – terapeutę, profilaktyka uzależnień, psychologa, coacha.

W ramach poradni realizowane są programy rekomendowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

W poradni prowadzone są bezpłatne konsultacje i porady z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych.

Zapisy do poszczególnych specjalistów odbywają się w godzinach 16.00 – 17.00 (wtorek – sobota) pod numerem telefonów 602 373 638

Poradnia Profilaktyczno –Konsultacyjna w Ełku

ul. Małeckich 3 lok. 18

Godziny funkcjonowania Poradni Profilaktyczno – Konsultacyjnej

Wtorek – 14.00-19.00
Środa – 15.00-20.00
Czwartek – 18.00-20.00
Piątek – 8.00-13.00
Sobota – 8.00-15.00