Strona główna >
Profilaktyka uzależnień > Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Profilaktyka uzależnień
Miejska Komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
19-300 Ełk
ul. Piłsudskiego 2
tel. 87 732 62 64

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Telefon Niebieska LINIA to ogólnopolska infolinia dla:

  • osób doznających przemocy w rodzinie,
  • osób stosujących przemoc wobec bliskich,
  • świadków przemocy domowej.

Zadaniem telefonu Niebieska LINIA jest:

  • udzielania wsparcia psychologicznego osobom dzwoniącym,
  • poradnictwo psychologiczne i prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • edukacja w zakresie zjawiska przemocy wobec dorosłych jak też dzieci,
  • motywowanie do podejmowania działań mających na celu przerwanie przemocy
  • kierowanie do lokalnych placówek dla osób mających kontakt z przemocą domową,
  • przeprowadzanie interwencji w odpowiednich instytucjach.

„Niebieska Linia” ” 801-12-00-02 ” działa:

od poniedziałku do soboty w godz. 8.00- 22.00,
w niedziele i święta – w godz. 8.00- 16.00

Telefoniczna Poradnia Prawna

(22) 666-28-50 – poniedziałek, wtorek, godz. 17.00-21.00
801-120-002 – środa, godz. 18.00-22.00

Poradnia e-mailowa

W sprawach związanych z przemocą w rodzinie można pisać na adres mailowy: niebieskalinia@niebieskalinia.info