Strona główna >
Aktualności > Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku
Aktualności

Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

W poniedziałek 29 października odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanego budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku. W Wydarzeniu uczestniczyli m.in. prezydent miasta Tomasz Andrukiewicz, komendant policji Paweł Szyperek, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej oraz inny zaproszeni goście. Główne prace remontowe i modernizacyjne prowadzone były w latach 2017 – 2018 i dofinansowane ze środków Unii Europejskiej (II i III etap). W tym czasie budynek przeszedł gruntowne zmiany wewnątrz i na zewnątrz. Wyremontowano i wyposażono pomieszczenia znajdujące się na parterze oraz pierwszym piętrze, a także piwnicę, klatkę schodową i wiatrołap. Rozbudowane zostały skrzydła zachodnie i wschodnie (taras) o dodatkowe pomieszczenia. Nadbudowano również taras na wysokość drugiego piętra. Przeprowadzono termomodernizację  budynku wraz z remontem pokrycia dachowego. Ostatnim etapem było zagospodarowanie terenu, m.in. wykonanie dojść i dojazdów, a także zieleni.

Łączny koszt prac to kwota ponad 1,9 mln zł , z czego ponad 970 tys. zł stanowiło dofinansowanie II i III etapu ze środków UE w ramach projektu Rozwój Transgranicznych Inicjatyw Społecznych z Programu Współpracy V-A Litwa – Polska 2017 – 2018.

W ramach projektu realizowane były również tzw. działania miękkie, m.in. szkolenia, wizyty studyjne, warsztaty, spotkania z logopedą i prawnikiem, a także zajęcia z integracji sensorycznej i trening umiejętności społecznej. Łączna wartość tych przedsięwzięć to kwota ponad 618 tys. zł.