Strona główna >
Aktualności > Konferencja podsumowująca realizację projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”
Aktualności

Konferencja podsumowująca realizację projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”

Konferencja odbyła się 17 października 2018 r. w Ełku. W ramach projektu  opracowano modelowe rozwiązania z zakresu odnowy miast oparte na trzech filarach: partycypacji, aktywizacji i tworzeniu przestrzeni społecznej. Na realizację projektu miasto otrzymało dotację ponad 800 tys. zł z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach konkursu „Modelowa rewitalizacja miast”.

W ramach projektu realizowane były m.in.:

  • konsultacje społeczne aktualizacji Programu Rewitalizacji Ełku
  • warsztaty kompetencji streetworkera (pedagoga ulicy)
  • Młodzieżowa Akademia Rewitalizacji (warsztaty dla dzieci i młodzieży)
  • inicjatywy w ramach Programu Sąsiedzkiego (dofinansowanie miniprojektów – pomysłów mieszkańców)
  • Polityka funkcjonalna Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej
  • programy aktywizacji zawodowej mieszkańców śródmieścia
  • działania edukacyjne z zakresu rewitalizacji.