Strona główna >
Profilaktyka uzależnień > Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
Profilaktyka uzależnień
Miejska Komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
19-300 Ełk
ul. Piłsudskiego 2
tel. 87 732 62 64