Strona główna >
Aktualności > Konferencja zamykająca projekt „Ełckie Centrum Aktywizacji i Streetworkingu”
Aktualności
Konferencja zamykająca projekt „Ełckie Centrum Aktywizacji i Streetworkingu”

Konferencja zamykająca projekt „Ełckie Centrum Aktywizacji i Streetworkingu”

W dniu 18 czerwca 2015r. w Ełckim Centrum Kultury odbyła się konferencja zamykająca projekt „Ełckie Centrum Aktywizacji i Streetworkingu“, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem konferencji było zaprezentowanie założeń i efektów realizacji projektu. Projekt miał na celu zaktywizowanie społeczno-zawodowe i podniesienie zdolności do podjęcia zatrudnienia przez 30 osób, mieszkańców Ełku, w wieku 15-30 lat, nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych poprzez udział w projekcie w okresie od 01.01.2014 – 30.06.2015. Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie „ALTERNATYWA“ w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku.

Program konferencji:

  • 12.00 Rejestracja uczestników
  • 12.10 Teatr profilaktyczny młodych liderów
  • 13.00  Rozpoczęcie Konferencji- Powitanie gości
  • 13.05  Wystąpienie Prezydenta Miasta Ełku
  • 13.10  Wystąpienie Pani Anety Ruszczyk- Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku
  • 13.15  „Prezentacja założeń i efektów projektu”- Wiktor Kurczak – Koordynator projektu
  • 13.30  „Wykorzystanie metody streetworkingu w aktywizacji zawodowej” – Adrian Kowalski – Superwizor projektu, Prezes Fundacji „ULICA” Katowice
  • 13.45  „Prezentacja mini projektów”- Streetworkerzy
  • 14.15  „Koniec projektu, początkiem nowego”- Wiktor Kurczak – Prezes Stowarzyszenia „ALTERNATYWA” Adrian Kowalski – Prezes Fundacji „ULICA” Katowice
  • 14.25  Przerwa kawowa